Klachten over Psycholoog Nijmegen

Ik werk in mijn praktijk Psycholoog Nijmegen geheel volgens de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De basis waarop ik werk is eerlijkheid, openheid en integriteit. Jouw persoonlijke informatie is bij mij ten alle tijde gewaarborgd.

Als je een klacht hebt over mij of de behandeling die ik geef kan je dat altijd met mij bespreken. Als we er samen niet uit komen dan kan je met je klacht bij het NIP terecht.

Lees de klachtenprocedure van het NIP

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld. In deze beroepscode staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waar het werk van een behandelend psycholoog aan moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op principes van onder andere verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich altijd aan deze beroepscode houden. De meeste leden zijn herkenbaar aan het keurmerk PSYCHOLOOG NIP. U kunt de beroepscode raadplegen om te zien of in de code zaken aan de orde komen die met uw klacht te maken hebben.

Bespreek eerst je klacht met de psycholoog zelf

Het is verstandig uw klachten eerst met uw psycholoog zelf te bespreken. Mocht u er samen niet uitkomen, kunt u overwegen een klacht in te dienen bij het College van Toezicht, een volledig onafhankelijk orgaan van het NIP. Wilt u toch eerst wat meer informatie over de klachtenregeling of een toelichting op deze beroepscode dan kunt u contact opnemen met de medewerker verantwoordelijk voor beroepsethiek, Rosalinde Visser. Zij is telefonisch bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur op nummer (020) 410 6222.

U kunt een beroep doen op de medewerker beroepsethiek als uw (voormalig) psycholoog lid is van het NIP.

Kijk op de website van het NIP voor meer informatie.

Heb je nog vragen? Bel voor een afspraak of stuur even een mailtje naar praktijk Psycholoog Nijmegen ter attentie van Giel Dietzenbacher.