Angstklachten behandeling bij Psycholoog Nijmegen

Gewone angst versus angststoornis
Iedereen is wel eens bang of angstig. Dit is een normale reactie, die ons voorbereidt op dreigend gevaar. Het gevaar kan van buitenaf komen en reëel zijn. Het kan ook van binnenuit ontstaan, bijvoorbeeld bang zijn om alleen gelaten te worden of iets niet goed te doen. Als iemand regelmatig zeer angstig is en deze angst zeer groot is en flinke beperkingen geeft, angst die zo groot is dat deze het leven sterk ontregelt, dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Het gaat hierbij om serieuze klachten, die niets met aanstellerij te maken hebben.

1 op de 8 Nederlanders lijdt aan een angststoornis

Psychische klachten waarvan angst deel uitmaken, komen vaak voor. 1 op de 8 Nederlanders lijdt jaarlijks aan een angststoornis. Je staat dus echt niet alleen. Een angststoornis krijgt iemand meestal niet van de ene op de andere dag. Grenzen verschuiven bijna onmerkbaar totdat de situatie echt uit de hand gelopen is. Iemand gaat de deur helemaal niet meer uit of staat urenlang deuren of gas te controleren of zijn handen te wassen.

Gevolgen van een angststoornis

Uiteindelijk kan een angststoornis ervoor zorgen dat iemand z’n werk, interesses en bezigheden verliest en daardoor heel erg eenzaam wordt. Mensen schamen zich voor wat ze doen en voelen zich schuldig tegenover hun omgeving. Tegelijkertijd zien ze geen manier om het anders te doen. Men is als het ware in de ban van de angst.

Wat kan Psycholoog Nijmegen voor je betekenen?

In eerste instantie zal gekeken worden naar het soort angst. Afhankelijk van de uitkomst zal de behandeling bestaan uit:

 • Het vinden van de oorzaak van de angst
 • Het koppelen van deze angst aan mogelijke gebeurtenissen
 • Terugdringen van mogelijke chronische overbelasting

Bij Psycholoog Nijmegen gaan we werken met onder andere gedragstherapie. Je wordt geleerd de lichamelijke reacties te herkennen. Deze reacties zijn te beïnvloeden door ademhalings en andere oefeningen. Afhankelijk van jouw situatie gaan we bepaalde patronen doorbreken zoals: vermijdingsgedrag, drinkgedrag, gebruik van sederende middelen, hard werken, vluchten in dagdromen.

Angstklachten kunnen ook goed behandeld worden met internet therapie, dit kan helemaal in je eigen tijd en tempo. Interesse? Klik dan even door naar: internet therapie.

Een aantal angststoornissen nader omschreven

Gegeneraliseerde angststoornis
Iemand met een gegeneraliseerde angststoornis maakt zich voortdurend zorgen over allerlei dagelijkse dingen en voelt zich daardoor rusteloos, opgejaagd en nerveus. Men maakt zich bijvoorbeeld nodeloos zorgen om financiële zaken, terwijl er geen geldproblemen zijn. Men maakt zich zorgen over allerlei zaken die zouden kunnen gebeuren: ziekte, ongeval of overlijden. Voor deze zorgen is vaak geen enkele aanleiding.

De aandoening ontstaat vaak in de pubertijd en komt tweemaal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De gegeneraliseerde angststoornis brengt mensen vaak in een isolement. Directe hulp vanuit de omgeving is moeilijk, omdat deze mensen vaak alleen staan of een werk hebben.

Dwang of obsessieve compulsieve stoornis
Hier gaat het om angsten die ontstaan door de eigen gedachten en gevoelens of door gewaarwordingen in het eigen lichaam, zonder dat daar een duidelijk aanwijsbare oorzaak voor is. Het gebeurt “zomaar” van binnen uit.

We onderscheiden twee soorten:

 • Obsessies (dwanggedachten)
 • Compulsies (dwanghandelingen)

Bij obsessies (dwanggedachten) heeft men vaak nare negatieve gedachten. Men wordt door deze gedachten dusdanig in beslag genomen dat men er als het ware door verlamd raakt en eigenlijk niet meer normaal kan functioneren.

Bij compulsies (dwanghandelingen) gaat het om bepaalde handelingen, die steeds uitgevoerd moeten worden. Eén van de meest voorkomende dwanghandelingen is het alsmaar moeten poetsen (smetvrees) en wassen (wasdrang).

Dagelijks kan men hier uren aan besteden en krijgen andere zaken, zoals partner of gezin, onvoldoende aandacht. Men zit gevangen in het ritueel van de dwanghandeling. Dwanggedachten spelen zich in het onzichtbare af, zodat de omgeving nauwelijks iets merkt en moeilijk hulp kan bieden. Dwangstoornissen gaan vaak gepaard met veel angst. Men verkeert vaak in een groot isolement doordat men zich schaamt tegenover anderen.

De fobie

Een fobie is een gerichte angst voor bepaalde dingen, dieren of situaties. Die angst kan samen gaan met heftige lichamelijke reacties en paniekgevoelens. Je weet meestal goed dat het gevaar niet reëel is maar de angst wint het van je gezonde verstand.

Een fobie gaat vrijwel altijd samen met vermijdingsgedrag: als je fobisch bent ga je de situaties uit de weg waarin je de angst hebt meegemaakt of waarin je vreest de angst te voelen. Daardoor word je belemmerd in het dagelijks functioneren.

Met een fobie heb je meestal ook last van verwachtingsangst: alleen al bij de gedachte dat je in een beangstigende situatie zult komen, kan je last krijgen van de angstklachten, angst voor de angst zeg maar.

Meest voorkomende fobieën:

  • Hoogtevrees
  • Angst voor grote en/of kleine ruimtes
  • Angst voor dieren, insecten en reptielen
  • Angst voor ziektes
  • Angst om te spreken in het openbaar
  • Vliegangst
  • Angst om auto te rijden

Er zijn nog meer fobieën dan bovengenoemden, denk je dat je een fobie hebt neem dan even contact op met Psycholoog Nijmegen.
Heb je vragen over angst?

Kijk dan even op het forum over angst en fobie: www.angstpsychologen.nl. Je kunt hier anoniem je angst-vragen stellen, deze worden gratis beantwoord worden door ervaren psychologen, waaronder ik zelf.

Herken je jezelf en heb je behoefte aan hulp of heb je gewoon een vraag? Bel dan voor een afspraak of stuur even een mailtje naar praktijk Psycholoog Nijmegen.