Algemene informatie over therapie bij psychologen

Psychologen, wanneer heb je ze nodig?

Iedereen heeft wel eens klachten die het leven op een onaangename manier beïnvloeden, meestal ga je dan naar een huisarts. Soms zijn je klachten niet medisch. Klachten zoals hinderlijke verlegenheid, of grote angst voor bepaalde dingen. Maar ook lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid of rugpijn kunnen een psychische reden hebben. In dat geval kunnen psychologen je helpen, meestal verwijst de huisarts door maar je kan zelf ook op zoek naar psychologen.

Psychische klachten kunnen allerlei oorzaken hebben die ieder mens kunnen overkomen, zoals drukte op het werk, problemen in een relatie, traumatische ervaringen, enz. Vaak is er echter geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Soms vindt iemand zelf, of met behulp van familie of vrienden, een oplossing voor zijn problemen, maar als dat niet lukt kan het nuttig zijn een psycholoog te raadplegen. Psychologen proberen een beeld van je te krijgen door middel van gesprekken, vervolgens proberen ze samen met jou de problemen aan te pakken.

Psychologen, hoe werken ze?

In het eerste gesprek vertel je iets over de reden van je aanmelding. De psycholoog vertelt je of behandeling zinvol kan zijn, en welk behandeltarief er voor je geldt. Om zich een goed beeld van jou en je klachten te kunnen vormen hebben psychologen meer informatie nodig. Psychologen zullen dan ook tijd besteden aan bijvoorbeeld je levensomstandigheden en levensgeschiedenis. Soms worden vragenlijsten gebruikt.

Pas daarna wordt met de behandeling begonnen. Afhankelijk van de klachten en de persoon wordt gekozen voor een kortdurende klachtgerichte behandeling of een langer durende behandeling. Je werkt zelf actief mee om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Mogelijk wordt met huiswerkopdrachten gewerkt. Het soort behandeling (individuele, relatie of gezinstherapie, groepsbehandeling of ouderbegeleiding) zal in gezamenlijk overleg met je worden vastgesteld. Een individueel gesprek ongeveer 45-60 minuten. Overige gesprekken kunnen langer duren.

Behandeling door psychologen, welk resultaat kan je verwachten?

Het resultaat verschilt van persoon tot persoon. In sommige gevallen zal de klacht na de behandeling geheel verdwenen zijn. In andere gevallen heb je geleerd hoe je met de klacht kan omgaan om er zo weinig mogelijk last van te hebben. In het algemeen kunnen we stellen dat de meeste clienten zich na een psychologische behandeling prettiger voelen dan daarvoor. Dit kan bijvoorbeeld komen door meer zelfvertrouwen, een andere kijk op de problemen, betere sociale contacten of een andere manier van praten en meer begrip tussen de partners.

Aanvullende informatie over Psycholoog Nijmegen

Heb je nog vragen of twijfel je of jouw hulpvraag kan worden ingevuld door Psycholoog Nijmegen? Bel voor een afspraak of stuur even een mailtje naar praktijk Psycholoog Nijmegen.